Nanofat: Tratactament regenerador per les ulleres fosques

La tècnica Nanofat consisteix en l’extracció de greix propi del pacient mitjançant una petita liposucció a l’àrea umbilical i el seu filtrat per a obtenir únicament la porció estromal del teixit adipós, per a la seva infiltració a la zona desitjada.

Podem considerar doncs que el teixit adipós amb té dos tipus de cèl·lules, les cèl·lules grasses o adipòcits, i les cèl·lules estromals, entre les quals figuren cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules mare de la porció estromal tenen una gran capacitat regeneradoradels teixits. Donada la fàcil accessibilitat al teixit adipós i la seva alta concentració en cèl·lules mare, és el donant ideal per a l’obtenció d’aquest preparat regenerador. El tractament amb Nanofat sobre les ulleres no és un farciment amb greix propi, ja que els adipòcits són eliminats en el procés de filtrat. Alhora també està exempt dels riscos coneguts del lipofilling en aquesta zona, principalment l’aparició d’embalums o irregularitats. És un tractament regenerador amb cèl·lules mare obtingudes de la porció estromal del teixit adipós. Els candidats són principalment aquelles persones que presenten un envelliment de la zona de les ulleres, especialment si presenten pigmentació en la zona. Són pacients que no són candidats a una blefaroplastia inferior ja que no tenen excés de greix, si no que presenten fonamentalment ulleres. A vegades pot realitzar-se conjuntament amb una blefaroplastia inferior. El tractament és aplicable també en tota la regió facial, en l’escot ,o en el tractament de cicatrius antiestètiques.

Com es realitza el tractament?

nanofat
nanofat, preparació de greix extret

Atès que el volum de greix necessari per a realitzar el tractament és petit (uns 10cc), es necessita una liposucció mínima i es pot realitzar sota anestèsia local sense necessitat de quiròfan. Les molèsties en la zona són mínimes. Una vegada extret el teixit gras, es filtra, en un procés que dura pocs minuts i es prepara en xeringues amb agulles molt fines ja que el producte resultant és líquid i molt fàcilment manejable. La zona tractada presentarà certa inflamació, sobretot durant 1 setmana, però és maquillable des del primer moment i sempre és menor que el d’una blefaroplastia. El pacient podrà portar una vida normal. Els efectes definitius del tractament apareixeran amb el pas desetmanes i fins i tot mesos, ja que la integració i diferenciació de les cèl·lules mare no és immediata.

Pide una cita
Últimas publicaciones
Call Now Button